Những cân nhắc về kinh tế và môi trường trong cải cách sâu rộng | cải cách sâu rộng | kinh tế | môi trường

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 10:13:47
拼多多涨超7%,盘中市值首破千亿美元|||||||

6 月 16 日动静,进进 6 月,拼多多股价持续走下,昔日盘中,拼多多涨幅扩展至 7.5%,绝创汗青新下,总市值打破 1000 亿美圆。

继阿里巴巴、腾讯、好团以后,拼多多成了第四家进进到千亿美圆市值的互联网公司。

停止 2020 年 4 月 13 日,拼多多持有 2,716,057,288 股 A 类股,及 2,074,447,700 股 B 类股。此中,黄峥持股为 43.3%,具有 88.4% 的投票权。以昔日市值计较,黄峥身价超越 430 亿美圆。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa